فهرست

فراخوان

فراخوان جشنواره خاتم

معرفی مدیران ارشد نهاد

دبیرکل

علیرضا مختارپور
eform.iranpl.ir/portal


معاونان نهاد به ترتیب حروف الفبا

مهدی رمضانی
معاون توسعه کتابخانه ها و کتاب خوانی
ramezani.m@iranpl.ir

امین متولیان
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات
motevalian.a@iranpl.ir

هوتن والی نژاد
معاون​​​ مالی و اداری
valinejad.h@iranpl.ir


مدیران کل نهاد به ترتیب حروف الفبا

هادی امیری
مدیرکل عمرانی
amiri.h@iranpl.ir

مهدی توکلیان
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
tavakolian.m@iranpl.ir

عباس نعمتی
مدیرکل حراست
nemati.a@iranpl.ir