فهرست

فراخوان

فراخوان مسابقه ملی «طراحی کتاب‌خانه عشایری» منتشر شد

درباره ما

  نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های استان یزد
 
استان یزد در حال حاضر دارای 114 باب کتابخانه نهادی و مشارکتی با زیربنای 72 هزار و 549 متر مربع است.
                     
تعداد کتابخانه ها 114
متراژ زیربنا (متر مربع) 72/549


از مجموع 114 باب کتابخانه استان، 82 باب شهری، 30 باب روستایی، یکی باب مستقل و یک باب نیز سیار است.
از این تعداد، 101 باب نهادی، 12 باب مشارکتی و یک باب نیز مستقل است.
 
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مستقل
تعداد 82 30 1 1

کتابخانه‌های عمومی استان با مجموع منابع  2 میلیون و 315 هزار و 663  نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه ای شامل مخزن کتاب، سالن‌های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک درسی به 108 و 673 نفر عضو فعال، در یک‌سال گذشته حدود دو میلیون و 131 هزار و 196 نسخه کتاب امانت داده است.
 
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت در سال گذشته
2/315/663 108/673 1/131/196