تاریخچه نهاد
تأسيس نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در 17 اسفندماه 1382 كتابخانه‌هاي عمومي كه تا آن زمان در قالب يك معاونت در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اداره مي‌شد، به نهاد عمومي غير دولتي تبديل و پس از تأييد شوراي نگهبان در تاريخ 25 اسفند 1382 قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور جهت اجرا ابلاغ شد.
از اين تاريخ مطابق قانون "نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور" به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي در راستاي گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني فعاليت خود را آغاز كرد و در حال حاضر در همه استان‌هاي كشور به صورت اداره كل استاني، به مديريت كتابخانه‌هاي عمومي سراسر كشور مي‌پردازد.

براساس آیین‌ نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌‌های عمومی کشور که در تاریخ ۴ آذر ۱۳۸۳ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت تصویب شد، نهاد زیر نظر هیئت امنا فعالیت می‌کند.
اعضای هیأت امنای نهاد نیز براساس قانون از افراد زیر تشکیل می‌شود:
     1. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیأت امنا)
     2. رئیس شورای عالی استانها، معاون ذی‌ربط از معاونت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی
     3. یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
     4. رئیس کتابخانه ملی
     5. پنج نفر از صاحبنظران و شخصیت های علمی، فرهنگی کشور که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. یک نفر از آنها به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیرکل، مسئولیت اداره امور دبیرخانه را به عهده خواهند داشت.

نشانی: یزد، بلوار شهید باهنر، نرسیده به میدان امام حسین(ع)، کوچه شهید حاجی مهدی، اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان/ تلفن:  91 - 37263790 (035) دورنگار: 37243377 (035) 
"کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور محفوظ است."
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.